wtorek, 6 maja 2008

Jak sie uczyć nazw łacińskich - wersja inżynierska

Wymagania: dowolny interpreter BASH'a.

#!/bin/bash
plik_z_nazwami=nazwy
nieskonczona_pentla=1;
while [ $nieskonczona_pentla = 1 ]; do
#1. wybór losowej nazwy z zewnętrznego pliku
losowa_linia=$[ ( $RANDOM % `wc -l ${plik_z_nazwami} |awk '{print $1;}'` ) + 1 ];
pelna_nazwa=`head -n${losowa_linia} ${plik_z_nazwami} |tail -n1`
#2. wycięcie nazwy rodzajowej, podanie nazwy gatunkowej
nazwa_gatunkowa=`echo $pelna_nazwa | awk '{print $2;}'`
#3. Poproszenie o podanie nazwy rodzajowej
echo "Podaj nazwę rodzajową do ${nazwa_gatunkowa}"
read nazwa_rodzajowa
case $nazwa_rodzajowa in
"exit") exit 0;; #wpisanie exit jako nazwy rodzajowej spowoduje zakończenie skryptu
*) #4. sprawdzenie poprawności
if [ `echo ${pelna_nazwa}| awk '{print $1;}'` = ${nazwa_rodzajowa} ];
then
echo poprawnie, ${nazwa_rodzajowa} ${nazwa_gatunkowa};
else
echo Błąd, powinno być `echo ${pelna_nazwa}| awk '{print $1;}'` ${nazwa_gatunkowa}
fi;;
esac
done
Teraz potrzebujemy jeszcze pliku z nazwami np takiego:
http://dwimeron.googlepages.com/nazwy
I można się uczyć łaciny na zajęcia z Mikrobiologi

Tak, wiem, że mi się nudzi.^.^

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

Your pleases me very blog. From it result, that you are wise person. I salute

Anonimowy pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.